DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Khóa luận tốt nghiệp >
Chuyên ngành Triết học Mác - Lênin >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2789

Nhan đề: QUAN NIỆM CỦA CHỦ NGHĨA HIỆN SINH VỀ TỒN TẠI NGƯỜI
Tác giả: Nguyễn, Thị Như Huế
Ngô, Thị Thảo Mai
Từ khoá: Quan niệm
Chủ nghĩa hiện sinh
Tồn tại
Con người
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tùng thư/Số báo cáo: Phòng đọc Mở;
Tóm tắt: Khóa luận Phân tích bối cảnh cho sự ra đời về quan niệm tồn tại người trong chủ nghĩa hiện sinh; Làm rõ những quan niệm về tồn tại người trong chủ nghĩa hiện sinh.
Định danh: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2789
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Triết học Mác - Lênin

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Ngo Thi Thao Mai.pdf592.63 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com