DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Khóa luận tốt nghiệp >
Chuyên ngành Triết học Mác - Lênin >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2788

Nhan đề: QUAN NIỆM VỀ VẺ ĐẸP CỦA NGƯỜI TÀY VÀ VẤN ĐỀ GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC Ở CAO BẰNG
Tác giả: Nguyễn, Văn Đại
Lưu, Ngọc Trâm
Từ khoá: Quan niệm
Vẻ đẹp
Người Tày
Giữ gìn
Bản sắc văn hóa
Cao Bằng
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tùng thư/Số báo cáo: Phòng đọc Mở;
Tóm tắt: Trên cơ sở làm rõ những đặc điểm chủ yếu của người Tày ở Cao Bằng, từ đó tìm hiểu kỹ về quan niệm về vẻ đẹp của người Tày và việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của người Tày ở Cao Bằng hiện nay.
Định danh: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2788
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Triết học Mác - Lênin

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Luu Ngoc Tram - TH.pdf1.91 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com