DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Thông tin >
Thông tin chuyên đề >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2787

Nhan đề: Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào thực tiễn cuộc sống: Thông tin chuyên đề số 4-2016
Từ khoá: Vận dụng
Nghị quyết
Đại hội 12
Đảng Cộng sản Việt Nam
Cuộc sống
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Kết cấu của Thông tin chuyên đề gồm 3 phần: Phần I: Quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Phần II: Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng - an ninh Phần III: Vận dụng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa và xã hội.
Định danh: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2787
Bộ sưu tập: Thông tin chuyên đề

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Thong tin CD so 4.pdf2.71 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com