DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Thông tin >
Thông tin chuyên đề >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2786

Nhan đề: Xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay - nhìn từ quan điểm các kỳ đại hội của Đảng: Thông tin chuyên đề số 3- 2016
Từ khoá: Kinh tế thị trường
Định hướng XHCN
Việt Nam
Đại hội Đảng
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Kết cấu của Thông tin chuyên đề gồm 3 phần: Phần I: Những vấn đề lý luận chung về kinh tế thị trường và kinh tế thị trường định hướng XHCN Phần II: Quan điểm của Đảng ta về kinh tế thị trường định hướng XHCN Phần III: Thực trạng xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam hiện nay.
Định danh: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2786
Bộ sưu tập: Thông tin chuyên đề

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Thong tin CD so 3-2016.pdf4.63 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com