DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Thông tin >
Thông tin chuyên đề >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2784

Nhan đề: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng báo chí - truyền thông ở Việt Nam hiện nay: Thông tin chuyên đề số 1-2016
Từ khoá: Đào tạo
Bồi dưỡng
Báo chí
Truyền thông
Việt Nam
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Kết cấu của Thông tin chuyên đề gồm 2 phần: Phần I: Tổng quan về công tác đào tạo, bồi dưỡng báo chí-truyền thông Phần II: Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng báo chí-truyền thông ở Việt Nam hiện nay
Định danh: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2784
Bộ sưu tập: Thông tin chuyên đề

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Thong tin CD so 1-2016 (du).pdf3.2 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com