Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2775
Title: Giáo dục thiếu niên, nhi đồng trên sóng Đài truyền hình Việt Nam (Khảo sát ở VTV2 từ tháng 1/2004 đến tháng 6/2005)
Authors: Trần, Thị Thu Hương
Advisor: Nguyễn, Thị Thoa
Keywords: Giáo dục;Thiếu niên;Nhi đồng;Đài Truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2005
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Nghiên cứu thực trạng các chương trình giáo dục trên VTV2 dành cho thiếu niên, nhi đồng để tìm ra những giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng các chương trình này trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2775
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Giáo dục thiếu nhi, nhi đồng.pdf7.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.