Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2743
Title: Đổi mới tư duy về giai cấp công nhân - kinh tế tri thức và công nhân tri thức
Authors: Văn Tạo
Keywords: Công nhân;Kinh tế tri thức;Tư duy;Đổi mới
Issue Date: 2008
Publisher: H. : Chính trị Quốc gia.-251tr.
Abstract: Trình bày đổi mới tư duy giai cấp công nhân, kinh tế tri thức và công nhân tri thức, nhận thức mới về giai cấp công nhân Việt Nam trong nền kinh tế thị trường và nền với kinh tế tri thức đầu thế kỉ 21
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2743
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.