Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2741
Title: Giáo trình quan hệ đối ngoại của Việt Nam từ 1940 đến nay
Authors: Vũ Dương Ninh
Keywords: Giáo trình;Quan hệ quốc tế;Quan hệ ngoại giao;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H. : Đại học Quốc gia Hà Nội.-230tr.
Citation: ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn
Abstract: Trình bày những nét cơ bản về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta qua từng giai đoạn từ 1940-2010; bối cảnh lịch sử dẫn đến các sự kiện, diễn biến trong quan hệ đối ngoại để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2741
ISBN: 9786046229834
Appears in Collections:Giáo trình

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
giao trinh quan he doi ngoai.pdf38.52 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.