Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2738
Title: Kỹ năng viết trong quan hệ công chúng
Authors: Nguyễn Diệu Linh ch.b
Keywords: Kĩ năng viết;Quan hệ công chúng
Issue Date: 2011
Publisher: H. : Dân trí.-296tr.
Citation: ĐTTS ghi: Trường đại học Hoà Bình. Khoa quan hệ Công chúng và Truyền thông
Abstract: Khái niệm cơ bản về viết cho quan hệ công chúng. Trình bày phương pháp lập kế hoạch và nghiên cứu viết cho quan hệ công chúng như kĩ năng viết thông cáo báo chí, bài viết chuyên đề, báo chí nội bộ, thông tin và tờ rơi, diễn văn.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2738
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kỹ năng viết trong quan hệ công chúng.pdf13.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.