Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2735
Title: Quảng cáo theo phong cách Ogilvy
Authors: David Ogilvy
Keywords: Bí quyết thành công;Quảng cáo
Issue Date: 2015
Publisher: H. : Lao động ; Công ty Sách Alpha.-315tr.
Citation: Tên sách tiếng Anh: Ogilvy on advertising
Series/Report no.: Tủ sách Tiếp thị và thương hiệu;
Abstract: Tác giả chia sẻ những câu chuyện thật của mình về cách tạo ra quảng cáo hiệu quả, các công việc trong lĩnh vực quảng cáo và cách đạt được chúng, cách điều hành một hãng quảng cáo, cách thu hút khách hàng...
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2735
ISBN: 9786045931189
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
quảng cáo theo phong cách.pdf24.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.