Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2730
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTạ Ngọc Tấn ch.b-
dc.date.accessioned2016-05-10T09:36:23Z-
dc.date.available2016-05-10T09:36:23Z-
dc.date.issued2013-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2730-
dc.description.abstractPhân tích thực trạng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2010. Nghiên cứu và phát hiện các nguyên nhân khách quan - chủ quan đã tác động làm biến đổi cơ cấu xã hội. Đánh giá, rút ra các bài học kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp giúp sự biến đổi cơ cấu xã hội theo hướng tích cực.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : Chính trị Quốc gia.-535tr.vi
dc.subjectBiến đổivi
dc.subjectCơ cấu xã hộivi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleXu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt Namvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xu hướng biến đổi cơ cấu xã hội Việt nam.pdf20.23 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.