Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2729
Title: Word of mouth marketing : Marketing truyền miệng là cách nhanh nhất để thuyết phục người dùng biết về sản phẩm của bạn
Authors: Andy Sernovitz
Keywords: Bí quyết thành công;Tiếp thị
Issue Date: 2015
Publisher: H. : Lao động.- 300tr.
Citation: Tên sách tiếng Anh: Word of mouth marketing : How smart companies get people talking
Abstract: Hướng dẫn cách xây dựng một đội ngũ khách hàng trung thành, cuồng nhiệt; cách sử dụng marketing truyền miệng để không ngừng gia tăng lợi nhuận, giảm chi phí Marketing và làm cho khách hàng hài lòng.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2729
ISBN: 9786045933701
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
WORD OF MOUTH MARKETING.pdf10.99 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.