Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2725
Title: Kinh tế học dành cho đại chúng : Kinh tế học và đời sống thường nhật
Authors: Even E. Landsburg
Keywords: Kinh tế;Xã hội học
Issue Date: 2015
Publisher: H. : Đại học Kinh tế Quốc dân.- 411tr.
Citation: Tên sách tiếng Anh: Armchair economist
Abstract: Nghiên cứu khía cạnh xã hội của kinh tế học. Phân tích các vấn đề xã hội trong đời sống thường nhật bằng kinh tế học. Đưa ra những lời giải thích hợp lý về các vấn đề kinh tế xã hội như: Giá bỏng ngô cực cao ở rạp chiếu bóng, các buổi nhạc rock hết sạch vé, những sự hiểu lầm về thuế, thất nghiệp...
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2725
ISBN: 9876049279478
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kinh tế học dành cho đại chúng.pdf16.99 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.