Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2722
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTạ Ngọc Tấn-
dc.contributor.authorKikẹo Khảykhămphithun (đồng ch.b)-
dc.date.accessioned2016-05-10T08:04:27Z-
dc.date.available2016-05-10T08:04:27Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.isbn9786049014451-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2722-
dc.description.abstractTrình bày cơ sở lý luận về nhà nước pháp quyền; thực trạng, quan điểm, phương hướng, giải pháp và một số kiến nghị xây dựng nhà nước pháp quyền trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Lào.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH. : Lý luận Chính trị.- 458tr.vi
dc.subjectNhà nước pháp quyềnvi
dc.subjectXã hội chủ nghĩavi
dc.subjectViệt Namvi
dc.subjectLàovi
dc.titleXây dựng nhà nước pháp quyền trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và Làovi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Xây dựng nhà nước pháp quyền....ở Việt Nam và Lào.pdf20.27 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.