Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2711
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorĐỗ, Thị Thu Hằng-
dc.contributor.authorNguyễn, Ngọc Oanhvi
dc.date.accessioned2016-05-09T07:02:39Z-
dc.date.available2016-05-09T07:02:39Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2711-
dc.description.abstractNội dung cuốn sách gồm hai phần, Phần A: Quá trình tuyển chọn và triển lãm bộ sưu tập tác phẩm báo chí điều tra tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền năm 2014. Phần B: phân tích các tác phẩm thuộc "Bộ sưu tập tác phẩm báo chí điều tra 2014". Những tác phẩm được lựa chọn phân tích là những tác phẩm báo chí đã được đăng tải trên các tờ báo, có tính đại diện cao cho cả 4 loại nội dung của báo chí điều tra gồm: báo chí điều tra phòng chống tham nhũng; báo chí điều tra phát hiện các vi phạm nghiêm trọng về môi trường; báo chí điều tra tội phạm kinh tế và gian lận thương mại; báo chí điều tra các loại tội phạm mang tính xã hội - đời sống.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Lao động.- 380 tr.vi
dc.subjectBáo chívi
dc.subjectĐiều travi
dc.subjectTác phẩmvi
dc.titleTác phẩm báo chí điều tra - tuyển chọn và phân tíchvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tác phẩm báo chí điều tra tuyển chọn va phân tích.pdf28.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.