Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2708
Title: Kỹ năng cho người làm báo
Authors: Đinh, Thuận
Kim, Hải (b.s)
Keywords: Nghề báo;Nhà báo;Kĩ năng
Issue Date: 2014
Publisher: H.: Thông tấn.- 316tr.
Abstract: Cuốn sách cung cấp những thông tin cơ bản, những kinh nghiệm cần thiết để có được một bài báo thu hút độc giả, biến những nguyên liệu sự kiện thành những "món ăn" thông tin thỏa mãn nhu cầu của độc giả đang ngày càng trở nên khó tính và khắt khe hơn.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2708
Appears in Collections:Kỹ năng làm báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ky nang nguoi lam bao.pdf14.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.