Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2665
Title: Thực trạng và giải pháp phát triển trên Báo Cần Thơ (Khảo sát giai đoạn 2010 - 2015)
Authors: Phan, Kim Chinh
Advisor: PGS.TS Nguyễn Thị Thanh Huyền
Keywords: Phát triển;Báo chí;Cần Thơ
Issue Date: 2015
Publisher: Cần Thơ, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến hoạt động của báo chí - truyền thông, cụ thể là hoạt động của cơ quan BĐĐP và phát triển cơ quan BĐĐP trong nền KTTT định hướng XHCN, luận văn đề xuất các giải pháp phát triển Báo Cần Thơ trong thời gian tới. Trong đó, hướng tới mục tiêu xây dựng Báo Cần Thơ trở thành cơ quan báo chí xứng tầm khu vực, phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, có nhiều sản phẩm báo chí, ngày càng khẳng định uy tín, thương hiệu đối với độc giả trong và ngoài nước.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2665
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Phan Kim Chinh.pdf3.52 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.