Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2626
Title: Nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin bản tin 6h chương trình Chào buổi sáng VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam
Authors: Hoàng, Khánh Linh
Advisor: TS. Bùi Phương Đình
Keywords: Nâng cao;Chất lượng;Hiệu quả;Bản tin;Đài truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu và khảo sát về nội dung, hình thức, phương thức sản xuất Bản tin 6h trong chương trình Chào buổi sáng, luận văn sẽ hình thành một khung lý thuyết cơ bản có thể chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm trong việc thể hiện chất lượng thông tin và hiệu quả thông tin của bản tin; cung cấp những phương pháp khảo sát để đánh giá được hiệu quả thông tin, chất lượng thông tin của Bản tin 6h; từ đó đề xuất một số giải pháp, khuyến nghị có tính khả thi nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin của Bản tin 6h, đáp ứng nhu cầu thưởng thức thông tin của đông đảo khán giả yêu thích chương trình Chào buổi sáng nói riêng và Đài truyền hình Việt Nam nói chung.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2626
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hoàng Khánh Linh.pdf1.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.