Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2615
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thị Ngọc Nga-
dc.contributor.authorVũ, Thị Hiền Hạnh-
dc.date.accessioned2016-03-04T07:26:44Z-
dc.date.available2016-03-04T07:26:44Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2615-
dc.description.abstractThông qua việc phân tích, đánh giá thực trạng nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh Yên Bái trong thời gian qua, cả về số lượng và chất lượng, từ đó đề xuất một số định hướng, giải pháp để đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Yên Bái.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectNguồn nhân lựcvi
dc.subjectChất lượng caovi
dc.subjectPhát triểnvi
dc.subjectKinh tếvi
dc.subjectXã hộivi
dc.subjectYên Báivi
dc.titleNguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Yên Bái hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vũ Thị Hiền Hạnh.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.