Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2614
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTrần, Thị Ngọc Nga-
dc.contributor.authorVũ, Kiêm Toàn-
dc.date.accessioned2016-03-04T07:23:42Z-
dc.date.available2016-03-04T07:23:42Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2614-
dc.description.abstractLuận văn tập trung phân tích thực trạng phát triển kinh tế đi đôi với nghèo ở huyện Thanh Thuỷ, tỉnh Phú Thọ, nguyên nhân và các giải pháp gắn với các chính sách của Đảng và Nhà nước, sự hỗ trợ, vào cuộc của các cấp, các ngành, các tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp… và sự vào cuộc của nhân dân nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế đi đôi với giảm nghèo bề vững.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectTăng trưởng kinh tếvi
dc.subjectGiảm nghèovi
dc.subjectThanh Thủyvi
dc.subjectPhú Thọvi
dc.titleTăng trưởng kinh tế gắn với giảm nghèo ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VŨ KIÊM TOÀN.pdf970.9 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.