Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2606
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Anh Vũ-
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thùy Linh-
dc.date.accessioned2016-03-04T04:17:56Z-
dc.date.available2016-03-04T04:17:56Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2606-
dc.description.abstractLuận văn àm rõ cơ sở lý luận về liên kết kinh tế của hộ nông dân. Làm rõ thực trạng liên kết kinh tế của hộ nông dân ở huyện Lâm Thao; những mặt được và hạn chế; nguyên nhân hạn chế từ 2012 - 2015. Đề xuất các giải pháp thúc đẩy liên kết kinh tế của hộ nông dân huyên Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đến 2020.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectLiên kếtvi
dc.subjectKinh tếvi
dc.subjectHộ nông dânvi
dc.subjectLâm Thaovi
dc.subjectPhú Thọvi
dc.titleLiên kết kinh tế của hộ nông dân ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Thị Thùy Linh.pdf1.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.