DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Giáo trình >

Chuyên ngành Báo chí - Truyền thông : [43]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Ngôn ngữ báo chí: Giáo trình
     Vũ Quang Hào (H. : Thông tấn, 330 tr, 2012)

 DSpace Giáo trình tin và bản tin phát thanh
     TS. Đinh Thị Thu Hằng (H. : Lý luận chính trị, 156 tr, 2016)

 DSpace Giáo trình tâm lý học báo chí
     Đỗ Thị Thu Hằng (TP. HCM : Đại học Quốc gia, 161 tr, 2013)

 DSpace Giáo trình dẫn chương trình phát thanh
     Đinh Thị Thu Hằng (H. : Lý luận chính trị, 211tr, 2016)

 DSpace Giáo trình báo chí truyền hình
     PGS, TS Dương Xuân Sơn biên soạn (H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 324 tr, 2011)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com