DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Thông tin >
Thông tin chuyên đề >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2584

Nhan đề: Công tác tư tưởng, lý luận ở Việt Nam hiện nay: Thông tin chuyên đề số 6/2015
Từ khoá: Công tác tư tưởng
Lí luận
Thực tiễn
Việt Nam
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tóm tắt: Kết cấu Thông tin chuyên đề gồm 2 phần: Phần I: Những vấn đề chung về công tác tư tưởng, lý luận Phần II: Thực trạng công tác tư tưởng, lý luận ở Việt Nam hiện nay
Định danh: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2584
Bộ sưu tập: Thông tin chuyên đề

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Thong tin chuyen de so 6-2016.pdf3.79 MBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com