Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2569
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorCao, Quang Xứng-
dc.contributor.authorNguyễn, Hồng Nhung-
dc.date.accessioned2016-02-28T15:52:48Z-
dc.date.available2016-02-28T15:52:48Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2569-
dc.description.abstractVề việc làm cho lao động để giảm nghèo bền vững, trên cơ sở hệ thống một số vấn đề cơ bản luận văn phân tích thực trạng giải quyết việc làm để giảm nghèo bền vững ở tỉnh Phú Thọ và chỉ ra xu hướng tạo việc làm để giảm nghèo bền vững trong giai đoạn hiện nay. Từ đó, chỉ ra phương hướng, những giải pháp chủ yếu nhằm giải quyết có hiệu quả vấn đề việc làm để giảm nghèo bền vững ở tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectViệc làmvi
dc.subjectGiảm nghèovi
dc.subjectBền vữngvi
dc.subjectPhú Thọvi
dc.titleViệc làm để giảm nghèo bền vững ở tỉnh Phú Thọ hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van Nguyen Hong Nhung.pdf784.83 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.