Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2554
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Thìn-
dc.contributor.authorCao, Việt Dũng-
dc.date.accessioned2016-02-28T14:48:22Z-
dc.date.available2016-02-28T14:48:22Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2554-
dc.description.abstractLuận văn khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng vốn NSNN trong đầu tư XDCB, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn NSNN trong đầu tư XDCB ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherHọc viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.subjectVốnvi
dc.subjectNgân sách nhà nướcvi
dc.subjectĐầu tưvi
dc.subjectXây dựng cơ bảnvi
dc.subjectLâm Thaovi
dc.subjectPhú Thọvi
dc.titleVốn ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cao Việt Dũng.pdf1.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.