DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >

Chuyên ngành Xuất bản : [77]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Hoạt động liên kết xuất bản sách giáo trình tại trường Đại học Y khoa Vinh hiện nay
     Nguyễn, Thị Vân Anh (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2014)

 DSpace Công tác xuất bản bách khoa toàn thư địa phương ở nước ta hiện nay
     Đỗ Thị Lượng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 91tr., 2005)

 DSpace Xuất bản sách của nhà xuất bản công an nhân dân với việc bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách người công an nhân dân Việt Nam
     Phạm Thị Mỹ Nương (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 129tr., 2007)

 DSpace Tăng cường quản lý nhà nước đối với tình trạng in lậu sách ở nước ta hiện nay
     Phạm Tuấn Vũ (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 84tr., 2008)

 DSpace Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động xuất bản nước ta hiện nay
     Trương Thị Văn (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 147tr., 2007)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com