DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >

LV Chuyên ngành Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước : [327]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Công tác phát triển đảng viên ở Đảng bộ Trại tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội hiện nay
     Nguyễn, Khắc Úy (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 101tr., 2018)

 DSpace CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN TAM DƯƠNG, TỈNH VĨNH PHÚC HIỆN NAY
     Lê, Văn Quân (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 120tr., 2017)

 DSpace CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG BỘ BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ HIỆN NAY
     Lê, Văn Hướng (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 102tr., 2017)

 DSpace CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG BỘ HUYỆN CẦU NGANG, TỈNH TRÀ VINH HIỆN NAY
     Võ, Minh Khải (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 97tr., 2017)

 DSpace CÔNG TÁC GIÁO DỤC LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN CỦA ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NINH HIỆN NAY
     Ngô, Thị Ninh Dung (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 113tr., 2017)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com