DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >

Chuyên ngành Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước : [322]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace CÔNG TÁC THANH TRA, GIÁM SÁT CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HIỆN NAY
     VŨ LÊ TÙNG GIANG (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 109 tr, 2016)

 DSpace CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY
     TRẦN VĂN THÀNH (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 99 tr, 2016)

 DSpace CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CHUYÊN TRÁCH CỦA UỶ BAN KIỂM TRA CÁC CẤP THUỘC ĐẢNG BỘ CÔNG AN TRUNG ƯƠNG HIỆN NAY
     TRẦN THỊ NGÂN (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 106 tr, 2016)

 DSpace CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN NỮ CÁC HỌC VIỆN TRONG NGÀNH CÔNG AN VIỆT NAM HIỆN NAY
     TRẦN THỊ HẠNH (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 134 tr, 2016)

 DSpace CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA ĐẢNG BỘ HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN HIỆN NAY
     TRẦN NGỌC HẢI (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 100 tr, 2015)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com