Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2393
Title: Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp sữa Việt Nam hiện nay (Khảo sát Vinamilk và TH True Milk năm 2014)
Authors: Nguyễn Thị Trang
Advisor: TS.Trần Văn Thư
Keywords: Trách nhiệm;Xã hội;Doanh nghiệp;Sữa;Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn làm rõ lý thuyết về trách nhiệm xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp sữa Việt Nam hiện nay nói chung và Vinamilk, TH True Milk nói riêng. Xác định thực trạng các doanh nghiệp sữa thực hiện trách nhiệm xã hội của mình có thực sự có lợi cho người tiêu dùng hay chưa hay nhằm các mục đích lợi ích kinh tế khác. Đưa ra các giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp sữa Việt Nam có thể khắc phục tình trạng mà mình gặp phải, để công chúng nhận thấy rằng thực sự doanh nghiệp đã và đang nỗ lực làm cho họ thấu hiểu mình, tạo cơ hội để phát triển bền vững nhất
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2393
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUAN VAN NGUYEN THI TRANG.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.