Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2392
Title: Hoạt động quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp sau khủng hoảng (Khảo sát TH- True Milk, Masan Group và công ty TNHH Mạnh Cầm)
Authors: Lương Huyền Châu
Advisor: TS Đinh Thị Thu Hằng
Keywords: Quảng bá;Thương hiệu;Doanh nghiệp
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn phân tích các hoạt động quảng bá, xây dựng phát triển thương hiệu đã được thực hiện nhằm khắc phục hậu quả, quảng bá thương hiệu sau khủng hoảng diễn ra ở 3 doanh nghiệp lựa chọn: Massan Group, TH- True Milk và công ty TNHH Mạnh Cầm
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2392
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luan van Luong Huyen Chau.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.