Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2328
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Thị Thìn-
dc.contributor.authorLê, Thị Huệ-
dc.date.accessioned2016-01-25T13:14:59Z-
dc.date.available2016-01-25T13:14:59Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2328-
dc.description.abstractLV làm rõ những vấn đề cơ bản trong lý thuyết phát triển bền vững, nông nghiệp trong phát triển bền vững, các đặc trưng và các yếu tố tác động đến nông nghiệp trong phát triển bền vững, vai trò của nông nghiệp trong phát triển bền vững; Phân tích, đánh giá thực trạng nông nghiệp trong phát triển bền vững ở tỉnh Hưng Yên giai đoạn từ 2008-2014; Đề xuất một số giải pháp cho nông nghiệp trong phát triển bền vững ở tỉnh Hưng Yên trong thời gian tới.vi
dc.language.isovivi
dc.subjectNông nghiệpvi
dc.subjectPhát triển bền vữngvi
dc.subjectHưng Yênvi
dc.titleNông nghiệp trong phát triển bền vững ở tỉnh Hưng Yên hiện nayvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:LV chuyên ngành Kinh tế chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LÊ THỊ HUỆ.pdf893.94 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.