DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >

Ngôn ngữ học : [31]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Phong cách học văn bản
     Đinh Trọng Lạc (Giaó dục, 210tr, 1994)

 DSpace Ngôn ngữ của cử chỉ - Y nghĩa của cử chỉ trong giao tiếp
     Allan Pease (Nxb. Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 263tr., 1994)

 DSpace Ngôn ngữ cơ thể
     James Borg (Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 303tr., 2009)

 DSpace Hướng dẫn đọc và dịch báo chí Anh - Việt
     Minh Thu (Đại học Quốc gia Hà Nội, 319tr., 2003)

 DSpace Một số vấn đề lí luận ngôn ngữ học và tiếng Việt
     Lý Toàn Thắng (H. : Khoa học xã hội.-531tr., 2012)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com