DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >

Giáo dục : [29]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Xã hội học giáo dục (Educational Sociology)
     Mạc, Văn Trang (H. : Đại học Sư phạm, 123tr, 2011)

 DSpace Phương pháp dạy học giáo dục học
     Phan, Thị Hồng Vinh (H. : Đại học Sư phạm, 224 tr, 2010)

 DSpace Sự giao tiếp sư phạm
     GS. Nguyễn Văn Lê (1995)

 DSpace Lí luận giáo dục
     Phan Thanh Long (Chủ biên) (H. : Đại học Sư phạm, 262 tr, 2013)

 DSpace Lịch sử giáo dục thế giới
     Bùi Minh Hiền (chủ biên) (H. : Đại học Sư phạm, 269 tr, 2016)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com