DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >

Chủ nghĩa Mác - Lênin : [27]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và Xây dựng Đảng cộng sản
     Nguyễn Đức Ái (Chính trị - Hành chính, 195tr., 2010)

 DSpace Hệ thống xã hội chủ nghĩa
     Kornai János (Văn hoá - Thông tin, 650tr., 2002)

 DSpace Giới thiệu tác phẩm của C.Mác, Ph.AWngghen, V.I.Leenin, Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước
     (Hà Nội, 210tr., 2012)

 DSpace Giới thiệu kinh điển triết học Mác - Lênin
     (Đại học Quốc gia Hà Nội, 278tr., 2007)

 DSpace Bản chất khoa học và cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin
     GS.TS. Hoàng Chí Bảo (Chính trị - Hành chính, 303tr., 2013)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com