DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Sách tham khảo >

Đảng cộng sản : [51]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Đường lối kinh tế của Đảng trong thời kỳ đổi mới (1986-2013)
     TS. Phùng Thị Hiển (Nxb. Lý luận chính trị, 2018)

 DSpace Đảng lãnh đạo giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới đất nước
     TS. Phùng Thị Hiển (Nxb. Lý luận chính trị, 2018)

 DSpace Xử lý tình huống công tác cán bộ của Đảng
     TS. Cao Thanh Vân (Chính trị Quốc gia - Sự thật, 151tr., 2011)

 DSpace Xây dựng Đảng về chính trị
     PGS.TS. Nguyễn Đức Ái (Chính trị - Hành chính, 183tr., 2013)

 DSpace Tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội từ thực tiễn hoạt động của Quốc hội khóa XII
     TS. Đinh Xuân Thảo (Chính trị quốc gia - Sự thật, 298tr., 2011)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com