Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2287
Title: Khai thác và sử dụng hình ảnh về phòng, chống tội phạm trong chương trình truyền hình "Vì an ninh tổ quốc" (Khảo sát các Đài phát thanh – truyền hình tỉnh Kiên Giang, An Giang và Cà Mau năm 2014)
Authors: Trầm, Hoàng Tùng
Advisor: TS. Đinh Thị Xuân Hòa
Keywords: Khai thác;Sử dụng;Hình ảnh;Phòng chống;Tội phạm;Chương trình truyền hình
Issue Date: 2015
Publisher: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận và thực tiễn, luận văn nghiên cứu, khảo sát, phân tích việc khai thác và sử dụng hình ảnh thông tin về phòng, chống tội phạm trên các chương trình truyền hình “Vì an ninh Tổ quốc” của một số Đài PTTH thuộc bán đảo Cà Mau; chỉ ra thực trạng, thành công, hạn chế trong việc khai thác và sử dụng hình ảnh trong các chương trình truyền hình về phòng, chống tội phạm; từ đó đề xuất những giải pháp và kiến nghị phù hợp để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc khai thác và sử dụng hình ảnh, nâng cao chất lượng chương trình trong thời gian tới.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2287
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV Trầm Hoàng Tùng_CH Cần Thơ.pdf1.14 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.