DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >

LV Chuyên ngành Quản lý xã hội : [133]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC CẤP HUYỆN Ở HUYỆN GIA LÂM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY
     Vũ, Tư Duy (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 116tr., 2017)

 DSpace QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY Ở QUẬN CẦU GIẤY, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY
     Vũ, Thị Phương Thúy (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 118tr., 2017)

 DSpace QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC Y TẾ Ở HUYỆN YÊN MÔ, TỈNH NINH BÌNH HIỆN NAY
     Trương, Quốc Tuấn (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 96tr., 2017)

 DSpace QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH PHƯỜNG Ở QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY
     Trương, Hồng Thắng (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 115tr., 2017)

 DSpace QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI CỦA TỈNH BÌNH ĐỊNH HIỆN NAY
     Trần, Thị Ngọc Tuyết (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 130tr., 2018)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com