DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >

Chuyên ngành Quản lý xã hội : [103]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Ở TỈNH LUÔNG NẶM THÀ, NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO HIỆN NAY
     BOUNMY KONGCHAMPA (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 99 tr, 2017)

 DSpace CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÔNG CHỨC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH Ở TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY
     VŨ THỊ THU HÀ (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 126 tr, 2016)

 DSpace QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CẤP XÃ Ở THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY
     TRẦN PHÚ XUÂN LỘC (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 115 tr, 2016)

 DSpace QUẢN LÝ XÃ HỘI ĐỐI VỚI CÔNG TÁC XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO Ở THỊ XÃ AN KHÊ, TỈNH GIA LAI HIỆN NAY
     TRẦN NGỌC THIỆN (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 114 tr, 2016)

 DSpace QUẢN LÝ XÃ HỘI VỀ AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM Ở THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY
     TRẦN LÊ QUYÊN (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 133 tr, 2016)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com