Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/212
Title: Nhà báo - bí quyết - kỹ năng - nghề nghiệp: kinh nghiệm nghề nghiệp của báo chí phương Tây
Keywords: Nhà báo;Kĩ năng;Nghề nghiệp
Issue Date: 1998
Publisher: Lao Động
Abstract: Cuốn sách trình bày tỉ mỉ, sinh động các kinh nghiệm xử lí thông tin, xử lí văn bản của nhà báo - phóng viên và người biên tập. Cuốn sách gồm 07 chương, đề cập đến những khía cạnh cụ thể hoạt động nghề nghiệp của phóng viên và biên tập viên, từ việc rút tít, đặt đầu đề, mào đề cho một tác phẩm, các nguyên tắc và dạng thức rút ngắn tin tức, tính khách quan của báo chí...
URI: http://hdl.handle.net/123456789/212
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nha bao, bi quyet, ky nang nghe nghiep.pdf44.25 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.