Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2108
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrần, Ngọc Linh-
dc.contributor.authorNguyễn, Thanh Tuấn-
dc.contributor.authorLê, Kim Việt-
dc.date.accessioned2016-01-08T04:20:59Z-
dc.date.available2016-01-08T04:20:59Z-
dc.date.issued2006-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2108-
dc.description.abstractCuốn sách giúp bạn đọc hiểu quan điểm của các nhà kinh điển Mác-Lênin về chính trị một cách hệ thống; đề xuất một số tiêu chí, phương hướng, giải pháp vận dụng những quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin về chính trị vào thực tiễn Việt Nam hiện nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Lý luận chính trị.- 283 trangvi
dc.subjectChính trịvi
dc.subjectQuan điểmvi
dc.subjectThực tiễnvi
dc.subjectChủ nghĩa Mác-Lêninvi
dc.subjectViệt Namvi
dc.titleChính trị - từ quan điểm Mác - Lênin đến thực tiễn Việt Nam hiện nayvi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1.8.Chinh tri- tư quan diem MacLe den thuc tien VN hien nay.pdf21 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.