DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Khóa luận tốt nghiệp >
Chuyên ngành Kinh tế chính trị >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2105

Nhan đề: HUY ĐỘNG VỐN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Ở HUYỆN CỜ ĐỎ THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Tác giả: Đồng, Văn Phường
Trương, Kiều Linh
Từ khoá: Huy động vốn
Phát triển kinh tế
Nông nghiệp
Cần Thơ
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tùng thư/Số báo cáo: Phòng đọc Mở;
Tóm tắt: Khóa luận làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về vốn để phát triển kinh tế nông nghiệp; Phân tích tình hình huy động vốn để phát triển kinh tế nông nghiệp tại huyện Cờ Đỏ thuộc thành phố Cần Thơ; Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm huy động có hiệu quả các nguồn vốn để phát triển kinh tế nông nghiệp ở huyện Cờ Đỏ thuộc thành phố Cần Thơ.
Định danh: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2105
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kinh tế chính trị

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Truong Kieu Linh.pdf677.18 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com