DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Khóa luận tốt nghiệp >
Chuyên ngành Kinh tế chính trị >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2104

Nhan đề: VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA Ở HUYỆN HẢI HẬU, TỈNH NAM ĐỊNH
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Thu
Lưu, Hồ An
Từ khoá: Việc làm
Lao động
Nông thôn
Công nghiệp hóa
Hiện đại hóa
Nam Định
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tùng thư/Số báo cáo: Phòng đọc Mở;
Tóm tắt: Khóa luận làm rõ những vấn đề lý luận chung về việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; Phân tích thực trạng việc làm và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn ở Huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đánh giá những thành tựu và tồn tại, hạn chế, tìm ra nguyên nhân từ đó đưa ra những giải pháp thúc đẩy tạo việc làm và giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn Hải Hậu trong thời gian tới.
Định danh: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2104
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kinh tế chính trị

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Luu Ho An.pdf653.97 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com