DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Khóa luận tốt nghiệp >
Chuyên ngành Kinh tế chính trị >

Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2103

Nhan đề: PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG TẠI HUYỆN CHƯƠNG MỸ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY
Tác giả: Lê, Thị Thúy
Nguyễn, Thị Giáng My
Từ khoá: Phát triển kinh tế
Nông nghiệp
Chương Mỹ
Hà Nội
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Tùng thư/Số báo cáo: Phòng đọc Mở;
Tóm tắt: Khóa luận hệ thống hóa các vấn đề lý luận chung về phát triển nông nghiệp; phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động sản xuất nông nghiệp (việc huy động, sử dụng các nguồn lực, các nhân tố tác động) trên địa bàn huyện Chương Mỹ nhằm tìm ra vấn đề cần giải quyết, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện trong thời gian tới.
Định danh: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2103
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kinh tế chính trị

Các tập tin trong tài liệu này:

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
Nguyen Thi Giang My.pdf936.65 kBAdobe PDFbook.png
 Đăng nhập để xem toàn văn
Xem thống kê

Khi sử dụng các tài liệu trong DSpace phải tuân thủ Luật bản quyền.

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com