DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >

LV Chuyên ngành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam : [72]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace ĐẢNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN ĐỐI NGOẠI TỪ NĂM 1965 ĐẾN NĂM 1975
     VŨ THỊ HẠNH (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016)

 DSpace ĐẢNG BỘ HUYỆN MỸ LỘC, TỈNH NAM ĐỊNH LÃNH ĐẠO CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ TỪ NĂM 1997 ĐẾN NĂM 2010
     NGUYỄN THỊ HƯƠNG (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016)

 DSpace ĐẢNG LÃNH ĐẠO CHỐNG “CHIẾN TRANH TÂM LÝ” CỦA ĐẾ QUỐC MỸ Ở MIỀN NAM VIỆT NAM TỪ NĂM 1965 ĐẾN NĂM 1975
     NGUYỄN THÁI SƠN (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016)

 DSpace ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNG NHÂN DÂN CÁCH MẠNG LÀO TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2011
     KETKEO PINSENIN (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 2016)

 DSpace ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ NAM LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2015
     TRỊNH THỊ PHƯƠNG THẢO (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 122 tr, 2017)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com