Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2099
Title: Quản lý xã hội đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản ở tỉnh Thái Nguyên hiện nay
Authors: Lường, Thị Duyên
Advisor: Trần, Thái Hà
Keywords: Quản lí xã hội;Khai thác;Tài nguyên;Khoáng sản;Thái Nguyên
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng quản lý xã hội đối với việc khai thác tài nguyên khoáng sản ở tỉnh Thái Nguyên, khóa luận đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý xã hội đối với hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2099
Appears in Collections:KLTN chuyên ngành Quản lý xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Luong Thi Duyen.pdf626.86 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.