Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2097
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Vân Hanh-
dc.contributor.authorNguyễn, Phương Linh-
dc.date.accessioned2016-01-08T02:07:06Z-
dc.date.available2016-01-08T02:07:06Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2097-
dc.description.abstractKhóa luận tìm hiểu những điều kiện, tiền đề cho việc hình thành các quan điểm đạo đức học của Kant. Khái lược về thân thế, sự nghiệp và các tác phẩm của ông; phân tích các quan điểm đạo đức học của Kant trong tác phẩm “Phê phán lý tính thực hành”; rút ra giá trị và hạn chế của các quan điểm này và nêu ý nghĩa của chúng đối với thời đại ngày nay.vi
dc.language.isovivi
dc.publisherH.: Học viện Báo chí và Tuyên truyềnvi
dc.relation.ispartofseriesPhòng đọc Mở;-
dc.subjectĐạo đức họcvi
dc.subjectImmanuel Kantvi
dc.subjectTác phẩm kinh điểnvi
dc.subjectÝ nghĩavi
dc.titleĐạo đức học của Immanuel Kant trong tác phẩm "Phê phán lý tính thực hành" và ý nghĩa của nó đối với thời đại ngày nayvi
dc.typeOthervi
Appears in Collections:KL Chuyên ngành Giáo dục chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Phuong Linh.pdf577.03 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.