Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2094
Title: Lý luận về con người trong các tác phẩm của C.Mác, Ph.Ăngghen và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp cách mạng nước ta
Authors: Trần, Thị Như Yến
Advisor: Nguyễn, Đức Luận
Keywords: Lí luận;Con người;Tác phẩm kinh điển;Mác,C.;Ăngghen,Ph.;Cách mạng Việt Nam
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Series/Report no.: Phòng đọc Mở;
Abstract: Khóa luận làm rõ lý luận về con người trong các tác phẩm của C.Mác, Ăngghen và ý nghĩa của nó đối với sự nghiệp Cách mạng nước ta.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2094
Appears in Collections:KL Chuyên ngành Giáo dục chính trị

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tran Thi Nhu Yen.pdf508.64 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.