Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2030
Title: Quan hệ công chúng - biến công chúng thành "FAN" của doanh nghiệp. Bộ sách quản trị marketing trong doanh nghiệp vừa và nhỏ
Issue Date: 2006
Abstract: Quan hệ công chúng là gì? Làm thế nào để tác động đến nhận thức của công chúng. Áp dụng hoạt động quan hệ công chúng vào doanh nghiệp.
Description: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb.Trẻ, 2006.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2030
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
0000003317.pdf40.91 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.