Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2016
Title: Việt sử lược (Trọn bộ 3 quyển).
Authors: Tác Giả Khuyết Danh Đời Trần Thế Kỷ Xiv. - Dịch Giả: Trần Quốc Vượng
Issue Date: 1998
Abstract: Những sự thay đổi trong nước buổi đầu Nhà Triệu. Các quan cai trị các đời nhà Ngô. Thập nhị sứ quân. Nhà Đinh. Nhà Nguyễn.
Description: Hà Nội: Trung tâm văn hóa ngôn ngữ Đông Tây, 1998.
URI: http://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/2016
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
00000054344.pdf6.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.