DSpace
 

Thư viện số - Học viện Báo chí và Tuyên truyền >
Luận văn thạc sĩ >

LV Chuyên ngành Triết học : [91]

Trang chủ Bộ sưu tập

 
 
hoặc liệt kê theo 
Đăng ký nhận thông báo hàng ngày qua e-mail từ bộ sưu tập này
Xem thống kê

Các tài liệu mới cập nhật

 DSpace Sự lãnh đạo của Đảng đối với báo chí địa phương vùng Đồng bằng Sông Cửu Long hiện nay
     Phạm việt Phong (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 156tr., 2009)

 DSpace Rèn luyện phong cách tư duy Hồ Chí Minh cho Học viện Học viện kỹ thuật mật mã hiện nay
     Hoàng Thị Tuyết (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 118tr., 2006)

 DSpace Chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Nam Định - Thực trạng và giải pháp
     Hoàng Đình Trung (Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 107tr., 2009)

 DSpace TƯ TƯỞNG VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TÂY ÂU CẬN ĐẠI (THế Kỷ XVIII – XIX) VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ TRONG XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HIỆN NAY
     TRỊNH THỊ DUNG (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 123 tr, 2017)

 DSpace THỐNG NHẤT GIỮA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ CHỦ CHỐT CẤP CƠ SỞ Ở HUYỆN MÊ LINH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY
     NGUYỄN THỊ MINH NGHĨA (H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền.- 120 tr, 2017)

 

 

Valid XHTML 1.0!

 ©2013 - 2019 THƯ VIỆN SỐ HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ: 36 - Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội
Điện thoại: 02438340041 - Email: thuvienhvbctt@gmail.com