Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/1870
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorX. A. Mikhailốpvi
dc.date.accessioned2015-12-17T09:46:53Z-
dc.date.available2015-12-17T09:46:53Z-
dc.date.issued2004vi
dc.identifier.urihttp://192.168.142.200:8080/dspace/handle/123456789/1870-
dc.descriptionHÀ NỘI: THÔNG TẤN, 2004.vi
dc.description.abstractBáo chí và xã hội. những xu hướng phát triển của báo chí trên thế giới. luật pháp và sự tự điều chỉnh của báo chí. những đặc điểm dân tộc trong sự phát triển của báo chí.vi
dc.language.isovivi
dc.titleBáo chí hiện đại nước ngoài: những quy tắc và nghịch lývi
dc.typeBookvi
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
000000150819.pdf16.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.