Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/187
Title: Tuyên truyền xây dựng khu đô thị mới Thủ Thiêm ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay
Authors: Võ, Minh Thanh Tùng
Advisor: Nguyễn, Xuân Tế
Keywords: Tuyên truyền;Xây dựng;Đô thị mới;Thủ Thiêm;Quận 2;Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2013
Abstract: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn về tuyên truyền, tuyên truyền xây dựng KĐTM; phân tích, đánh giá thực trạng tuyên truyền xây dựng KĐTM Thủ Thiêm ở quận 2, TP. Hồ Chí Minh thời gian qua; luận văn đề xuất phương hướng và các giải pháp chủ yếu để tiếp tục tuyên truyền xây dựng KĐTM Thủ Thiêm trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/187
Appears in Collections:LV chuyên ngành Công tác tư tưởng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vo Minh Thanh Tung.pdf1.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.